Ikon för Rikstermbanken

riksskogstaxeringen

svensk term: riksskogstaxeringen
definition:

återkommande inventering av Sveriges skogar i syfte att beskriva dess tillstånd, tillväxt och avverkningstakt

anmärkning:

Utförs av Sveriges lantbruksuniversitet.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016