Ikon för Rikstermbanken

reaktionsved

svensk term: reaktionsved
definition:

ved som bildas i grenar och lutande stammar för att ta upp drag- resp. tryckspänningar, kan därigenom benämnas antingen drag- eller tryckved

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016