Ikon för Rikstermbanken

radsådd

svensk term: radsådd
definition:

skogssådd där fröna sås i rader, oftast i markberedningsspår

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016