Ikon för Rikstermbanken

röse

svensk term: röse
definition:

anlagd mindre hög av stenar för att markera väg eller gräns, alternativt gravröse

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016