Ikon för Rikstermbanken

röjstam

svensk term: röjstam
definition:

stam som avlägsnas, röjs bort vid röjningsåtgärd

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016