Ikon för Rikstermbanken

röjningsgallring

svensk term: röjningsgallring
definition:

beståndsvårdande utglesning av utvecklingsbar skog varvid både röjning och gallring utförs

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016