Ikon för Rikstermbanken

röjning

svensk term: röjning
definition:

beståndsvårdande utglesning av plant- och ungskog utan att gagnvirke tas tillvara

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016