Ikon för Rikstermbanken

rödlistad art

svensk term: rödlistad art
definition:

art som har en osäker framtida överlevnad och därför publiceras i en s.k. rödlista

anmärkning:

Våra regionala rödlistor i Sverige upprättas av Artdatabanken och fastställs av Naturvårdsverket.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016