Ikon för Rikstermbanken

råhumus

svensk term: råhumus
förklaring:

Råhumus är en äldre benämning för mår. Humusen (organiskt material som håller på att brytas ned) ligger som en matta ovanpå mineraljorden. Jämför med humusformen mull, där humus och mineraljord är blandat.

se även:
 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016