Ikon för Rikstermbanken

proveniens

svensk term: proveniens
användningsområde: inom plantproduktion
definition:

en grupp växter av samma art som härrör från samma geografiska område

anmärkning:

Benämningen avser antingen den plats träden växer på eller den plats plantmaterialet kommer ifrån.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016