Ikon för Rikstermbanken

processor

svensk term: processor
definition:

maskin för skogsavverkning

anmärkning:

Introducerades på 1970-talet och används för upparbetning av fällda träd och stammar. Relativt vanlig som småskalig tilläggsutrustning till traktor.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016