Ikon för Rikstermbanken

potthål

svensk term: potthål
definition:

grop i vägbana som bildas vid hög trafikering eller ihållande regn

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016