Ikon för Rikstermbanken

population

svensk term: population
definition:

grupp individer av samma art som lever inom ett avgränsat område

anmärkning:

Ett granbestånd utgör således en population av granar inom beståndet.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016