Ikon för Rikstermbanken

pluggplanta

svensk term: pluggplanta
definition:

planta som startat sin odling som täckrotsplanta, sen omskolats till friland där den odlats vidare som ”barrotsplanta”

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016