Ikon för Rikstermbanken

plantuppslag

svensk term: plantuppslag
förklaring:

I dagligt tal ett mått på mängden plantor som uppkommer genom självföryngring på exempelvis ett hygge.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016