Ikon för Rikstermbanken

plantagefrö

svensk term: plantagefrö
definition:

frö som uppkommer från fröplantage

anmärkning:

Plantagefrö härstammar från utvalda plusträd och håller mycket hög kvalitet i jämförelse med beståndsfrö.

se även:
 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016