Ikon för Rikstermbanken

pionjärträd

svensk term: pionjärträd
definition:

trädslag som vid störning (markberedning, vindfällen, avverkning, brand etc.) är först att återbeskoga den kala ytan

anmärkning:

Pionjärträden karaktäriseras av snabb tillväxt, god härdighet och god fröspridning.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016