Ikon för Rikstermbanken

packning

svensk term: packning
definition:

ingrepp med syfte att underhålla och förbättra vägens bärighet samt öka vägens motståndskraft mot vatten

anmärkning:

Utförs med speciella maskiner.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016