Ikon för Rikstermbanken

pH

svensk term: pH
förklaring:

Ett mått på surhet, det vill säga koncentrationen av vätejoner (H+). Lågt pH innebär sura förhållanden och högt pH basiska förhållanden. pH-skalan spänner från 0 (surt) till 14 (basiskt).

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016