Ikon för Rikstermbanken

ordinära trädslag

svenska termer: ordinära trädslag
triviala trädslag
förklaring:

Vanligt förekommande trädslag, i Sverige t.ex. björk, gran och tall.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016