Ikon för Rikstermbanken

nyttig bistam

svensk term: nyttig bistam
definition:

stam som lämnas kvar i beståndet för att bidra till produktionen och dana kvalitet på huvudstammar

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016