Ikon för Rikstermbanken

nuvärde

svensk term: nuvärde
definition:

det värde som en framtida intäkt eller kostnad har i dag

anmärkning:

Nuvärdet erhålls genom diskontering (med en ränta) av det framtida beloppet. Ofta räknar man ut nuvärdet av en skoglig investering, t.ex. plantering, som summan av alla diskonterade framtida intäkter minus alla kostnader fram till nästa slutavverkning.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016