Ikon för Rikstermbanken

nollyta

svensk term: nollyta
definition:

vid återväxtinventering en provyta med 3 meters radie som saknar huvudplantor

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016