Ikon för Rikstermbanken

nedsättning

svensk term: nedsättning
definition:

minskning av en stocks diameter på grund av virkesfel i syfte att höja återstående stocks kvalité

se även:
 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016