Ikon för Rikstermbanken

naturligt urval

svensk term: naturligt urval
definition:

biologisk process som medför att de individer som är mer anpassade för vissa omvärldsfaktorer har större chans att överleva och därmed lämnar mer avkomma

anmärkning:

Ett träd kan t.ex. få en fördel av att växa snabbt och högt om det växer ihop med andra träd, eftersom det då kan få mer solljus.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016