Ikon för Rikstermbanken

naturlig föryngring

svenska termer: naturlig föryngring
självföryngring
definition:

föryngring genom självsådd eller skottskjutning

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016