Ikon för Rikstermbanken

naturlig avgång

svensk term: naturlig avgång
definition:

strödd avgång av träd av andra orsaker än direkta, mänskliga ingrepp

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016