Ikon för Rikstermbanken

näringskapital

svensk term: näringskapital
definition:

den totala tillgången på näringsämnen inom en viss arealenhet

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016