Ikon för Rikstermbanken

näringsgnag

svensk term: näringsgnag
definition:

gnag som görs av insekter för att täcka deras näringsbehov

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016