Ikon för Rikstermbanken

myr

svensk term: myr
definition:

våtmark med torvbildande växtsamhällen

anmärkning:

Behöver ej vara torvmark i den meningen att torvdjupet ska vara 0,3 meter.

Samlingsnamn för blötmarker av vitt skilda ursprung., där huvudtyperna är kärr och mossar.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016