Ikon för Rikstermbanken

mykorrhiza

svensk term: mykorrhiza
definition:

samarbete mellan en växt och en svamp

anmärkning:

Så gott som alla växter samarbetar med underjordiska svampar för att tillgodogöra sig livsviktiga näringsämnen och vatten. I utbyte får svampen bl.a. sockerarter från växten.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016