Ikon för Rikstermbanken

mulm

svensk term: mulm
definition:

sönderdelade och nedbrutna veddelar och annat material

anmärkning:

Bildas i håligheter i gamla träd eller när gamla träd bryts ner. Mulmen är hemvist för flera rödlistade och hänsynskrävande arter som kräver detta substrat för sin överlevnad.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016