Ikon för Rikstermbanken

morän

svensk term: morän
definition:

jordart med osorterat material avsatt av inlandsisen

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016