Ikon för Rikstermbanken

mikropreparering

svensk term: mikropreparering
förklaring:

En markberedningsmetod för skogssådd. Små fördjupningar skapas i en markberedningsfläck.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016