Ikon för Rikstermbanken

mikronäringsämne

svensk term: mikronäringsämne
definition:

grundämne som är avgörande för en organisms överlevnad och som endast finns att tillgå i liten mängd

exempel:

Till de vanligaste hör järn, bor, koppar, mangan, molybden, klor och zink.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016