Ikon för Rikstermbanken

mellanzonsfällning

svensk term: mellanzonsfällning
definition:

fällning in mot stickvägarna av träd som står utom räckhåll för en stickvägsgående gallringsmaskin

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016