Ikon för Rikstermbanken

medhärskande träd

svensk term: medhärskande träd
definition:

träd som är något lägre än de högsta träden i ett likåldrigt bestånd

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016