Ikon för Rikstermbanken

medelstam

svensk term: medelstam
definition:

stam med genonsnittlig längd, dimension eller volym i ett bestämt bestånd

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016