Ikon för Rikstermbanken

massaved

svensk term: massaved
definition:

rundvirke för tillverkning av pappersmassa

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016