Ikon för Rikstermbanken

massautbyte

svensk term: massautbyte
definition:

den erhållna andelen pappersmassa i förhållande till den mängd fiberråvara som använts vid tillverkningen

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016