Ikon för Rikstermbanken

markfuktighetsklass

svensk term: markfuktighetsklass
definition:

indelning av fastmarken i någon av de fyra klasserna torr mark, frisk mark, fuktig mark och blöt mark, främst beroende på djupet ned till grundvattnet.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016