Ikon för Rikstermbanken

markberedning

svensk term: markberedning
definition:

bearbetning av skogsmark i avsikt att åstadkomma en gynnsam grobädd för frön eller växtplats för plantor

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016