Ikon för Rikstermbanken

manuell huggning

svensk term: manuell huggning
definition:

huggning som utförs manuellt, dvs. utan hjälp av maskiner

anmärkning:

Motormanuellhuggning innebär att man använder motorsåg, vid rent manuell huggning använd såg och yxa.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016