Ikon för Rikstermbanken

mantelyta

svensk term: mantelyta
definition:

trädstocks yta ovan eller under bark förutom stockens ändytor

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016