Ikon för Rikstermbanken

mår

svensk term: mår
definition:

humusform där humusen (organiskt material som håller på att brytas ned) ligger som en matta ovanpå mineraljorden

anmärkning:

Tidigare benämnt råhumus. Jämför med humusformen mull, där humus och mineraljord är blandat.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016