Ikon för Rikstermbanken

lunning

svensk term: lunning
definition:

ihopsläpning av virke varvid lasten helt eller delvis släpas mot marken

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016