Ikon för Rikstermbanken

luckhuggning

svensk term: luckhuggning
definition:

skogsbrukssätt som innebär att små hyggen eller luckor tas upp och beskogas med naturlig föryngring

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016