Ikon för Rikstermbanken

linjeföring

svensk term: linjeföring
definition:

vägs sträckning i höjd- och horisontalled

anmärkning:

Linjeföringen anpassas till det omgivande landskapets terräng.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016