Ikon för Rikstermbanken

lösröta

svensk term: lösröta
definition:

röta som i ofruset tillstånd gör mindre motstånd vid tryck jämfört med omkringliggande frisk ved

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016