Ikon för Rikstermbanken

lågskärm

svensk term: lågskärm
definition:

skärmställning av unga träd vars syfte är att skydda den underväxande föryngringen, framför allt mot frostskador

anmärkning:

Björk används ofta som lågskärm.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016